Velg en side

Tilrettelagte tilbud

Boken kommer – et tilbud til eldre og funksjonshemmede

Hvem er dette tilbudet for?

  • Eldre, funksjonshemmede og langvarig syke som ikke kan komme til biblioteket selv, og ikke har andre som kan låne for seg.
  • Lånere som for en kortere periode ikke klarer å komme til biblioteket på egen hånd, og ikke har andre som kan låne for seg.

Hvordan fungerer ordningen?

  • Ordningen er gratis.
  • Lånerne kan få bøkene kjørt hjem til seg ca. 10 ganger pr. år.
  • Biblioteket er ansvarlig for å plukke bøker, mens Frivillighetssentralen og Kiwanis kjører ut bøkene.

Ta kontakt med Fredrikstad bibliotek på epost biblioteket@fredrikstad.kommune.no, eller telefon 69383400.

Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek

Syns- og lesehemmede kan søke om medlemskap i NLB – Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek.no

 

Lese-TV

Vi har en lese-TV som står i musikkavdelingen til bruk i bibliotekets lokaler. Lese-TVen kan brukes til å forstørre tekst og endre fargekontrasten i bilder.

Translate »