Kopiering

Kopimaskinen er selvbetjent, og finnes i kjelleren ved hovedbiblioteket. Vi selger kopikort à 20 kopier til kr 100,-. Du kan også betale per kopi, det koster  kr 6,- per ark. Du kan kopiere i både farger og svart/hvitt, i A3 og A4-format.  Vi tilbyr dessverre ikke attesterte kopier, trenger du slike, kan du henvende seg på servicetorget i rådhuset.

Utskrift

Det er mulig å skrive ut fra bibliotekets publikumsmaskiner. Du reserverer en PC i veiledningsskranken på biblioteket, og du kan bruke maskinen i opp til 1 time per dag. Utskrift koster kr 6 ,- per ark, og du må betale for alt du skriver ut. Du henter utskriftene i skranken der du reserverte PCen.

Skanning

Du kan også skanne dokumenter på biblioteket. Dokumentet skannes til en minnepinne; du kan ha med din egen, eller du kan låne en av oss. Deretter kan du reservere en PC og sende det skannede dokumentet som epost hvis du ønsker det.

 

Translate »