Velg en side

Om oss

Fredrikstad bibliotek er en av byens mest besøkte kulturinstitusjoner. I 2015 hadde vi 217 095 besøkende og lånte ut 359 694 bøker/filmer.

Fredrikstad bibliotek består av Hovedbiblioteket i sentrum, Østsiden bibliotek på Selbak, og Onsøy bibliotek på Gressvik.

Bibliotekene er åpne for alle og gratis å bruke.

“Folkebibliotekene skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet, gjennom aktiv formidling og ved å stille bøker og andre medier gratis til disposisjon for alle som bor i landet.

Folkebibliotekene skal være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt.

Det enkelte bibliotek skal i sine tilbud til barn og voksne legge vekt på kvalitet, allsidighet og aktualitet.

Bibliotekenes innhold og tjenester skal gjøres kjent.

Folkebibliotekene er ledd i et nasjonalt biblioteksystem.”
(Lov om folkebibliotek, 2013, § 1).

Vil du vite mer om Fredrikstad biblioteks historie?

Translate »