utøya, samhold, bånd
Utøya samhold

Demokrativerksted på Utøya

av Andrea Wold Johansen
30.11.21
I oktober reiste ni flotte Fredrikstad-ungdommer til Utøya for å delta på demokrativerksted.

Utøya, demokrati, leir

Turen var i regi av Demos og en avslutning på Demokraticampen i Fredrikstad – et prosjekt der ungdommer har fått lære om demokrati og medborgerskap og om hvorfor det er så viktig å engasjere seg for å skape endring, verne om demokratiet vårt og motarbeide ekstremisme og terror.

Utøya tur

Morgendagens demokrati

Alle hadde de hørt mye om 22. juli 2011, og ungdommene var spente på hva som kom til å møte dem på Utøya, der de sto på Utøykaia og ventet på ferga som skulle ta dem over til øya som lå der så rolig i høstdisen. Det som ventet, var tre dager fullpakket med spennende aktiviteter, tankevekkende samtaler, god debattkultur, deilig mat og mange nye venner. Ungdommene fikk kjenne på alvoret og tyngden som følger 22. juli-angrepet, med besøk i det gamle kafé-bygget, rundtur på øya og overlevendesamtaler, de hadde det gøy med konkurranser og leker, og de fikk være med å styrke morgendagens demokrati på demokrativerkstedet. De lyttet til hverandre, var både enige og lynende uenige, og de bygget opp, reparerte og skapte rom for demokratiske verdier som respekt, likeverd og mangfold. Sammen bygget de motstandskraft mot terror og ekstremisme.

Gode verdier 

Utøya har i lang tid vært, og er fortsatt, en tydelig arena for ungdomsdeltakelse i Norge, der demokratiske verdier som respekt, likeverd og mangfold står som stødige grunnpillarer. Med dette i minnet ble øya et sterkt bakteppe for en ny generasjon som vil ut å endre verden. Disse ungdommene ser urett både nasjonalt og internasjonalt, og de er klare for å gjøre noe med det. De er engasjerte, samfunnsbevisste og en god dose idealistiske, slik bare fantastisk uovervinnelig ungdom kan være. I bagen hjem fra Utøya har de ikke bare med seg litt lite søvn, spennende volleyballturneringer og flotte nye vennskap, men også gode verktøy for å kjempe mot diskriminering, hat og antidemokratiske krefter i samfunnet.

Sammen Utøya

Relaterte materialer