Ledig stilling på Østsiden bibliotek

av Hanne Utne
06.10.21
Ledig stilling som barne- og ungdomskontakt på Østsiden bibliotek. Søknadsfrist 27.10. Velkommen som søker.

Velkommen til Fredrikstad, en av Norges mest attraktive byer. En liten time fra Oslo, der Glomma renner ut i havet, finner du Fredrikstad. Med våre 83.000 innbyggere er vi landets åttende største by. Fredrikstad er i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og variert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt botilbud og et variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.                                             

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og/eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

 

Barne- og ungdomskontakt - bibliotek, 40 % fast stilling

I Fredrikstad kommune er det ledig nyopprettet 40 % fast stilling som ungdomskontakt på Østsiden bibliotek. Stillingen er plassert i Seksjon for kultur, miljø og byutvikling, for tiden ved Fredrikstadbibliotekene.

Fredrikstad bibliotek er et av landets større bibliotek, med 29 ansatte, og består av hovedbiblioteket i Fredrikstad sentrum, Onsøy bibliotek på Gressvik, Østsiden bibliotek på Sellebakk og LittFri i sentrum. Stillingen vil ha hovedvekten av arbeidstiden på Østsiden bibliotek, mens det kan være aktuelt med vakter på de andre bibliotekene.

Østsiden bibliotek har siden åpning i 2015, blitt et "hengested" for barn og unge på Sellebakk, så du må like å ha liv og røre rundt deg. Vi vil videreutvikle, utforme og tilpasse biblioteket til dette formålet slik at biblioteket kan fortsette å være en viktig møteplass i lokalsamfunnet for denne aldersgruppen. Vi søker deg som brenner for barn og unge.

Hovedoppgaver

 • Utforme og ha ansvar for tilbud til barn og unge med arrangementer, aktiviteter, arrangere leksehjelp osv.
 • Delta i bibliotekenes arrangementer for barn, unge og voksne.
 • Delta i bibliotekets daglige drift.

Kvalifikasjonskrav

Du er vernepleier, barne- og ungdomsarbeider eller har annen relevant utdanning. Du har dokumentert erfaring fra arbeid med barn og unge.

Ønskede egenskaper

 • Du har samfunnsengasjement og interesse for barn og unge, særlig mellom 3. til 7. trinn.
 • Du er kreativ og har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Du har kanskje også erfaring med gaming/e-sport.
 • Du har interesse for barn og ungdoms litteratur- og medieverden.
 • Du er initiativrik, selvstendig og har stor arbeidskapasitet.
 • Du er blid, sosial, utadvendt og en trygg voksenperson.

Hos oss har vi en hektisk og ofte uforutsigbar arbeidshverdag med tidvis høyt støynivå, dette bør du kunne mestre.

Personlig egnethet tillegges stor vekt.

Vi kan tilby

 • Varierte og interessante arbeidsoppgaver.
 • Et godt tverrfaglig arbeidsmiljø.
 • Engasjerte medarbeidere.
 • Gode pensjons- og personalordninger.

Lønnsopplysninger og arbeidsvilkår

 • Lønn fastsettes ved tilsetting, avhengig av kompetanse og ansiennitet jf. kommunens lønns- og stillingsregulativ.
 • Stillingen er plassert ved Østsiden bibliotek.
 • Arbeidet er fortrinnsvis fra 13-16 fordelt på fire dager i uka, i tillegg kan to månedlig lørdagsvakt påregnes.
 • Arbeidsforholdene er ellers på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglement og avtaleverk, herunder pensjonsordning i KLP.

Søknad sendes

Fredrikstad kommune benytter kun elektronisk søknadsprosess, og alle søknader må gjøres elektronisk i vårt rekrutteringssystem. Du registrer din søknad på www.fredrikstad.kommune.no/ledigestillinger . Interne søkere kan registrere seg via Frekit, Enterprise personalia, fanen hjem/ledige stillinger.

Spørsmål om innlogging/søknadsprosess rettes til Marianne Møgster, tlf. 91138789 eller e-post mamo@fredrikstad.kommune.no.

Spørsmål om stillingen rettes til Hanne Utne, kst. biblioteksjef, tlf. 41604539 eller e-post haut@fredrikstad.kommune.no

Offentlighet

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad kommune vil varsle søkere som har bedt om unntak fra offentlighet, dersom dette ikke kan imøtekommes (offentlighetslovens § 25). Det vil gå fram av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen, og hvilket kjønn de har.

 

Søknadsfrist 27.10.2021  Utlyst dato  06.10.2021  Vårref   9010

 

Kontaktperson

Hanne Utne, kst. biblioteksjef, mobil: 41604539, haut@fredrikstad.kommune.no