Forfatter og forsker Jon Røyne Kyllingstad
Foto: Helge Bekkemuv

Om dette arrangementet

Tid
19:00 - 20:00
Pris
Gratis
Bibliotek
Sted / Rom
Østfoldrommet
Målgruppe

Rase - en vitenskapshistorie

Forestillinger om «menneskeraser» har vært sentrale samfunnsmessig premissleverandører gjennom flere hundre år. De har vært brukt til å forsvare kolonialisme, slaveri og folkemord – men også gitt utallige små og store utslag i måten samfunn er organisert på – fra skolevesen til eiendomsforvaltning og medisin.

I dette foredraget avkler historiker Jon Røyne Kyllingstad forskernes fordommer. Kyllingstad er regnet som Norges fremste ekspert på området. Han viser hvordan forskjellige vitenskapsdisipliner har vært brukt – og latt seg bruke – til å forsvare og forklare et biologisk hierarki der mennesker av forskjellig herkomst har ulik verdi. «Raseforestillinger har vært vevd sammen med fordommer, ideologier, politikkutforming, handlinger og maktbruk både globalt og lokalt. Tenkemåter, ideologier, kunnskaper og ideer, inkludert raseideer, beveger seg over landegrenser.» Også i norsk vitenskapshistorie finnes det tunge innslag av rasetenkning, en ofte oversett del av vår akademiske arv som her trekkes frem i lyset.

Jon Røyne Kyllingstad er historiker og har jobbet med vitenskapshistorie og akademiske institusjoners historie i perioden ca 1870 – 2000. Han har i mange år vært særlig opptatt av ideer om rase, etnisitet og nasjon innen biologiske fag som fysisk antropologi og genetikk, så vel som innen arkeologi og historie og andre humanistiske fag. Før han ble kom til Museum for universitets- og vitenskapshistorie i 2017, jobbet han 6 år som førstekonservator ved Norsk teknisk museum.