Tibi

Biblioteket for tilrettelagt litteratur.

Logo Tibi

Tibi (tidligere NLB: Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek) er biblioteket for deg som har vansker med å lese visuell tekst på grunn av funksjonsnedsettelser eller sykdom.

Tibi lager og låner ut lydbøker, e-bøker og bøker i punktskrift. Les mer om tilbudet og kontakt dem på tibi.no eller telefon 22 06 88 10 (betjent mandag-fredag kl. 10-14).

Tibi er for barn og voksne i alle aldre og har også tjenester rettet mot studenter.