Fribyen Fredrikstad

I 2021 ble Fredrikstad friby gjennom det internasjonale fribynettverket ICORN, men hva betyr egentlig det? Hva er en friby og hvordan fungerer ordningen?

Hva er en friby?

En friby er en by som har forpliktet seg til å være vertskap for en forfulgt forfatter eller kunstner og ev. deres ektefelle og barn i opptil 2 år. Fribyene er medlemmer av den internasjonale organisasjonen ICORN, som administrerer ordningen. ICORN samarbeider tett med PEN International som overvåker situasjonen i verden for forfattere, kunstnere, journalister og andre som blir forfulgt for sine ytringer.

For forfatterne og kunstnerne betyr fribyordningen at de kommer seg i trygghet, og sikres ro til å gjenoppta arbeidet sitt. Fribyforfatteren representerer de mange forfatterne og kunstnerne verden over som blir forfulgt, sitter i fengsel, utsettes for tortur og overgrep eller for alltid er blitt brakt til taushet. Ved å være friby tar Fredrikstad ikke bare et klart standpunkt mot angrep på ytringsfriheten, men bidrar også konkret til å hjelp et menneske.

Hvem er fribyforfatterne?

En person som skal komme inn under fribyordningen, må være forfatter eller kunstner med en viss litterær eller kunstnerisk produksjon og beviselig være truet eller forfulgt i sitt hjemland på grunn av sitt virke. Ordningen inkluderer i dag både de som skriver skjønnlitterære og faglitterære verk, er poeter, redaktører, oversettere, forleggere, journalister, tegneserietegnere, visuelle kunstnere, musikere og låtskrivere.

Hvordan fungerer ordningen?

En person blir invitert til en friby har formell status som ICORN-gjest i en periode på to år. I Norge har ICRN, i samarbeid med norsk PEN, mulighet for å fremme søknad om asyl for forfatterne og kunstnerne. Dermed har de mulighet til å bli boende i landet ut over de to første årene.

Som friby legger Fredrikstad til rette for at forfatteren skal kunne fortsette arbeidet sitt og utvikle kontakter i litterære og kunstneriske miljøer – både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Fribyforfattere er ofte renommerte skribenter eller kunstnere i hjemlandet, med høy profil i litterære miljøer eller mediemiljøer. I Fredrikstad forvaltes fribyordningen av Fredrikstad bibliotek og kulturetaten i kommunen. Fredrikstads to fribykoordinatorer er ansatt her på biblioteket.

Utenriksdepartementet gir et årlig stipend til hver av de norske fribyene. Dette skal gå til utgifter forfatterne har i forbindelse med sitt virke. Norske PEN administrerer denne ordningen og har samtidig en rådgivnings- og kontaktrolle ovenfor byene og departementet.

Logo PEN Logo ICORN