Ordensregler

Biblioteket er et sted for alle innbyggere, store som små. Det er et mål at alle skal trives og føle seg trygge når de besøker Fredrikstad biblioteks avdelinger.

Generelt
Alle besøkende må rette seg etter biblioteks regelverk samt alminnelige regler for god oppførsel. Ved brudd på reglene vil personalet på en høflig måte gjøre oppmerksom på de krav biblioteket stiller. Dersom henstillingen ikke følges, kan vedkommende vises bort fra biblioteket.

Rusmidler
Personer som er synlig påvirket av rusmidler og/eller personer som kjøper eller selger rusmidler skal vises bort fra biblioteket

Annen sjenerende opptreden
Personer som opptrer truende eller som på annen måte er til sjenanse på grunn av støy, lukt etc. kan vises bort fra biblioteket. Ved gjentakelse av situasjoner som kan medføre bortvisning, vil biblioteket vurdere utestenging for en kortere eller lengre periode.

Annet

Salg og markedsføring, som ikke er avtalt på forhånd, er ikke tillatt.

Førerhund og andre servicehunder er tillatt i biblioteket. Andre dyr har ikke adgang.

Varig utestenging fra biblioteket er et alvorlig inngrep i den enkeltes rettigheter og vil kreve behandling i samsvar med forvaltningslovens bestemmelser.