Bibliotekets aula

Aulaen er byens flotteste konsertlokale, og har en helt unik akustikk. Salen har 300 sitteplasser, og er på 300m². Salen er utstyrt med fast lydanlegg, som kan styres fra et enkelt panel på scenen. Salen har også projektor og lerret.

Aulaens Steinway-flygel kan benyttes etter avtale. Pianostemming i forbindelse med enkeltarrangement vil bli belastet leietaker.

I foajéen er det en enkel kafé med mulighet for å selge mat og drikke. Det er ikke et produksjonskjøkken, man kan kun selge produkter som er laget andre steder. Leietakere skal ikke betale noen andel av omsetning fra matsalg. Hele foajéen er på 100m², mens selve kafédelen utgjør 55m².

Det er også mulig å leie overlyssalen til utstillinger og mindre arrangement. Overlyssalen er på 100m².

Kontaktinformasjon

For spørsmål og booking:

Stig Kaino
Telefon: 69 38 34 39 / 995 91 744
E-post: stikai@fredrikstad.kommune.no

Adresse:
J.N. Jacobsensgt. 1, 1606 Fredrikstad

Utlånsreglement for Bibliotekets aula

Her finner du utlånsreglementet.

Utleiesatser for bibliotekets aula

Åpne arrangement og forestillinger med billettsalg:

 • Kr 9 300 pr arrangement/forestilling
 • Kr 5 100 for ekstraforestillinger (gjelder samme dag)
 • Kr 2 600 pr prøvedag
 • I tillegg til utleieprisene: 20 % av billettinntektene. 10 % ved barneforestillinger

Lukkede, og åpne arrangement og forestillinger uten billettsalg:

 • Man-fre 8-16: Kr 6 400
 • Man-fre 16-23 og lør-søn: Kr 8 400

I leieprisen gis tilgang til foajé, herunder bruk av serveringsfunksjon (uten krav om prosentandel av inntektene fra salg av mat og drikke), billettluke, garderober/toaletter, aulasalen m/scene og skuespillergarderober. Renhold av gulv er inkludert, men ikke rydding.

Åpne arrangement og forestillinger med billettsalg for ideelle kulturorganisasjoner:

Prisalternativ 1:

 • Kr 2 700 pr arrangement/forestilling
 • Kr 2 100 for ekstra forestillinger (samme dag)
 • Kr 1 500 pr prøvedag

I tillegg til utleieprisene:

 • 20 % av billettinntektene
 • 10 % av billettinntektene ved barneforestillinger

Prisalternativ 2:

 • Kr 4 200 pr arrangement/forestilling
 • Kr 3 200 for ekstra forestillinger (samme dag)
 • Kr 1 500 pr prøvedag

I tillegg til utleieprisene:

 • 10 % av billettinntektene
 • 5 % av billettinntektene ved barneforestillinger

Stemming av flygel:

 • Kr 2 000

Hvis leietaker ønsker flygelet nystemt, må man gi beskjed til biblioteket i god tid. Biblioteket sørger da for stemming ved hjelp av autorisert pianostemmer. Kostnaden faktureres sammen med husleie. Lydtekniker leies direkte av leietaker. Biblioteket kan formidle kontaktopplysninger til aktuelle lydteknikere.

Utleiesatser for overlyssalen

Utstillinger

 • Kommersielle utstillere: kr. 1950 pr. dag + 20% provisjon av all omsetning
 • For ideelle kulturorganisasjoner eller kunstnere som stiller ut egne arbeider: kr. 1250 pr. dag

I leieprisen gis tilgang til garderober/toaletter og overlyssalen. Renhold av gulv er inkludert. Én dag til montering er inkludert i leieprisen.

Utstiller er selv ansvarlig for innbetaling av lovbestemte avgifter ved kunstsalg.

Utstiller har selv alt ansvar for montering, vakthold, forsikring, markedsføring og demontering.

Utstiller er forpliktet til kun å bruke bibliotekets skinnebaserte opphengssystem. Det må under ingen omstendighet festes noe til vegger, tak eller gulv på en slik måte at det medfører hull eller merker. Slike skader må erstattes etter hva det koster å få det reparert av kompetente håndverkere.

Utstiller må forholde seg til det generelle utleiereglementet for aulaen.

Utleier har intet ansvar for leietakers eiendeler.

 

Utleiesatser for aulaens foajé til møter

 • Kr 1 130 for hel dag (09.00-22.00)
 • Kr     670 for halv dag (09.00-15.30) eller kveld (16.00-22.00)

I leieprisen gis tilgang til garderober/toaletter. Renhold av gulv er inkludert, men ikke rydding.

Tillegg til leie av lokaler:

  Ordinære dager Helligdager
Leie av servicepersonell kr. 520 pr. time kr. 1240 pr. time
Manglende rydding, renhold eller søppeltømming kr. 250 pr. påbegynt time kr. 250 pr. påbegynt time

Det tas forbehold om prisjusteringer.

aula-4-overlyssalen-med-utstilling-kompr aula-1-foajeen-kompr aula-3-salen-sett-fra-scenen-kompr aula-2-salen-kompr