Bibliotekets aula

Aulaen er byens flotteste konsertlokale, og har en helt unik akustikk. Salen har 300 sitteplasser, og er på 300m². Salen er utstyrt med fast lydanlegg, som kan styres fra et enkelt panel på scenen. Salen har også projektor og lerret.

Aulaens Steinway-flygel kan benyttes etter avtale. Pianostemming i forbindelse med enkeltarrangement vil bli belastet leietaker.

I foajéen er det en enkel kafé med mulighet for å selge mat og drikke. Det er ikke et produksjonskjøkken, man kan kun selge produkter som er laget andre steder. Leietakere skal ikke betale noen andel av omsetning fra matsalg. Hele foajéen er på 100m², mens selve kafédelen utgjør 55m².

Det er også mulig å leie overlyssalen til utstillinger og mindre arrangement. Overlyssalen er på 100m².

Kontaktinformasjon

For booking: Logg deg inn på bookup.no og søk opp Fredrikstad bibliotek. Velg aulaen eller overlyssalen.

Ved spørsmål, ta kontakt med Kristin Johansen

krtjoh@fredrikstad.kommune.no

Tlf.: 69383452

Mob: 98000689

Adresse:
J.N. Jacobsensgt. 1, 1606 Fredrikstad

Utlånsreglement for Bibliotekets aula

Her finner du utlånsreglementet.

Utleiesatser for bibliotekets aula

Åpne arrangement og forestillinger med billettsalg:

 • Kr 12 000 pr arrangement/forestilling
 • Kr 6 500 for ekstraforestillinger (gjelder samme dag)
 • Kr 4 500 pr prøvedag

Lukkede, og åpne arrangement og forestillinger uten billettsalg:

 • Man-fre 8-16: Kr 8 000
 • Man-fre 16-23 og lør-søn: Kr 12 000

I leieprisen gis tilgang til foajé, herunder bruk av serveringsfunksjon (uten krav om prosentandel av inntektene fra salg av mat og drikke), billettluke, garderober/toaletter, aulasalen m/scene og skuespillergarderober. Renhold av gulv er inkludert, men ikke rydding.

Åpne arrangement og forestillinger med billettsalg for ideelle kulturorganisasjoner:

 • Kr 5 000 pr arrangement/forestilling
 • Kr 4 000 for ekstra forestillinger (samme dag)
 • Kr 4 000 pr prøvedag

Stemming av flygel:

 • Kr 3 000

Hvis leietaker ønsker flygelet nystemt, må man gi beskjed til biblioteket i god tid. Biblioteket sørger da for stemming ved hjelp av autorisert pianostemmer. Kostnaden faktureres sammen med husleie. Lydtekniker leies direkte av leietaker. Biblioteket kan formidle kontaktopplysninger til aktuelle lydteknikere.

Utleiesatser for overlyssalen

Utstillinger

 • Kommersielle utstillere: kr. 3000 pr. dag + 20% provisjon av all omsetning
 • For ideelle kulturorganisasjoner eller kunstnere som stiller ut egne arbeider: kr. 2000 pr. dag

I leieprisen gis tilgang til garderober/toaletter og overlyssalen. Renhold av gulv er inkludert. Én dag til montering er inkludert i leieprisen.

Utstiller er selv ansvarlig for innbetaling av lovbestemte avgifter ved kunstsalg.

Utstiller har selv alt ansvar for montering, vakthold, forsikring, markedsføring og demontering.

Utstiller er forpliktet til kun å bruke bibliotekets skinnebaserte opphengssystem. Det må under ingen omstendighet festes noe til vegger, tak eller gulv på en slik måte at det medfører hull eller merker. Slike skader må erstattes etter hva det koster å få det reparert av kompetente håndverkere.

Utstiller må forholde seg til det generelle utleiereglementet for aulaen.

Utleier har intet ansvar for leietakers eiendeler.

Utleiesatser for aulaens foajé til møter

 • Kr 2 000 for hel dag (09.00-22.00)
 • Kr 1 500 for halv dag (09.00-15.30) eller kveld (16.00-22.00)

I leieprisen gis tilgang til garderober/toaletter. Renhold av gulv er inkludert, men ikke rydding.

Tillegg til leie av lokaler:

  Ordinære dager Helligdager
Leie av servicepersonell kr. 600 pr. time kr. 1300 pr. time
Manglende rydding, renhold eller søppeltømming kr. 600 pr. påbegynt time kr. 600 pr. påbegynt time

Det tas forbehold om prisjusteringer.

aula-4-overlyssalen-med-utstilling-kompr aula-1-foajeen-kompr aula-3-salen-sett-fra-scenen-kompr aula-2-salen-kompr