Utlånsregler

Gratis utlån, men gebyr hvis utlånsreglene ikke overholdes

Alt utlån fra biblioteket er gratis. Du må likevel betale purregebyr dersom lånetiden ikke overholdes, og betale erstatning dersom det du har lånt blir skadet eller ikke blir levert tilbake. Låneretten kan bli midlertidig inndratt for lånere som ikke overholder lånetidene.

Lånekort

Alle med adresse i Norge kan få lånekort mot å vise legitimasjon. Å få lånekort er gratis. Lånekortet er personlig og skal ikke overlates til andre. Du er ansvarlig for alt som blir lånt på kortet.

Ved utstedelse av lånekort registrerer biblioteket personopplysninger som navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, personnummer og andre opplysninger som er nødvendig for at låneren skal kunne bli en del av det nasjonale biblioteksystemet. Låneren kan når som helst be seg slettet fra bibliotekets register, men kan da ikke lenger være låner.

Barn under 15 år kan få lånekort etter samtykke fra foresatte. Underskrift av foresatt for barn, og voksnes underskrift på lånekortet, gjelder som samtykke og godkjenning av lånereglene ved Fredrikstad bibliotek.

Med nasjonalt lånekort er du velkommen til å låne på alle folkebibliotek i landet.

Du er ansvarlig for å melde fra ved tap av kort og ved endring av navn, adresse, telefonnummer eller e-postadresse. Ved tap av kort utstedes et nytt, vanligvis mot et gebyr på 55,-.

Ved lån av materialer må lånekort / app med lånekort eller legitimasjon fremvises.

Lån fra bibliotekets samlinger

  • Vanlig lånetid er 4 uker.
  • Film: 1 - 4 uker
  • Språkkurs: 6 uker.
  • ”Hurtiglåns-bøker”: 7 dager
  • Artotekbilder: 3 måneder
  • Elsykler: 14 dager

Lån kan fornyes inntil tre ganger dersom materialet ikke er reservert for andre. Dette kan du gjøre selv ved å logge inn på biblioteket nettsider, eller i appen Bibliofil. 

Lån fra andre bibliotek (fjernlån)

Materiale som biblioteket ikke eier selv, vil det som oftest være mulig å bestille som fjernlån fra andre bibliotek. Studenter kan bli bedt om å henvende seg til sitt lærestedbibliotek for fjernlåns-tjenester. Det kan settes begrensninger på antall samtidige fjernlån.

Lån kan fornyes inntil tre ganger dersom materialet ikke er reservert for andre. For lån fra bibliotekets egne samlinger, kan du gjøre dette selv på bibliotekets nettsider. For fornyelse av fjernlån må du kontakte Fredrikstad bibliotek.

GEBYRSATSER OG ERSTATNINGSBELØP

Gebyrsatser fastsatt av kommunestyret, sist endret 2021:

Gebyr for mistet lånekort
Kr. 55,- skrive ut nytt lånekort

Gebyr for overskredet lånetid
Kr. 55,-  ved 1. purring
Kr. 55,-  ved 2. purring
Dersom materialet ikke leveres inn etter 2. purring, vil det bli sendt ut erstatningskrav. Da påløper det i tillegg et fakturagebyr på Kr 55,-. Dersom samlet utestående purregebyr eller erstatningskrav overstiger Kr 100.-, sperres lånekortet inntil utestående er betalt.

Erstatning for tapt materiale:
Kr 470,- for voksenbøker
Kr 310,- for barnebøker
Kr 310,- for tegneserier
Kr 210,- for film/cd
Kr 360,- for TV-serie
Kr 100, – for tidsskrifter
Kr 470,- for lydbøker for voksne
Kr 310,- for lydbøker for barn
Kr 210,- for enkelplate tapt i lydbok
Kr 520,- for språkkurs
Kr 620,- for dataspill
Materiale av større verdi erstattes i henhold til anskaffelsesverdi.

Betalingssatser:
Plastpose: Kr 5,-
Miljøvennlig bærenett: Kr 30,-
Utskrift: Kr 6,- pr side