Fredrikstad bibliotek
Biblioteket i sentrum av Fredrikstad.

To ledige stillinger ved Fredrikstad bibliotek

av Perry Aarti Olsen
07.02.23
To ledige stillinger er nå lyst ut ved Fredrikstad bibliotek. Systemansvarlig/bibliotekar og Formidler/bibliotekar.

100 % fast stilling som systemansvarlig/bibliotekar i voksenavdelingen ved hovedbiblioteket.

Hovedoppgaver

- veiledningsvakter for publikum
- delta i bibliotekets daglige drift med bl.a. rydding og istandgjøring
- daglig drift av biblioteksystemet Bibliofil i Fredrikstad og på Hvaler
- opplæring av ansatte både i Fredrikstad og på Hvaler
- delansvar for oppfølging av Bibliofil på skolene i Fredrikstad og på Hvaler
- hovedansvar for automater og meråpent og samt publikumsnettverk, inkl utskriftssystem, for publikum
- Du vil være bibliotekenes kontaktperson mot kommunens it-avdeling og systemleverandører.

Søknadsfrist: 16.2.2023

Klikk her for å søke på stillingen

100 % fast stilling som formidler/bibliotekar i voksenavdelingen ved hovedbiblioteket. 

Hovedoppgaver

- Veiledningsvakter for publikum.
- Delta i bibliotekets daglige drift med bl.a. rydding og istandgjøring.
- Drive aktivt med formidling, både muntlig og skriftlig.
- Delta i planlegging og gjennomføring av bibliotekenes arrangementer for voksne.
- Delta i arbeid med markedsføring og sosiale medier.

Søknadsfrist: 28.02.2023

Klikk her for å søke på stillingen